Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projekto svarstymas

Svetainėje www.mokykla2030.lt pateiktas kvietimas iki 2019 m. sausio 14 d. teikti siūlymus Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projekto tobulinimui. Bendrųjų programų atnaujinimo gairėmis bus vadovaujamasi atnaujinant Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas.

Siūlymų laukiama iš mokytojų, mokytojų asociacijų, mokyklų bendruomenių, mokyklų steigėjų, akademinės bendruomenės, tėvų, nevyriausybinių organizacijų ir visų, kurie neabejingi ugdymo turinio atnaujinimui.

Visi Jūsų pateikti siūlymai ir redakcinės grupės apibendrinti siūlymai bus skelbiami svetainėje Mokykla2030.lt

Nebūkime abejingi !!!