Siekiant paminėti 568- ąsias Leonardo da Vinčio gimimo metines, organizuojamas konkursas.

Kviečiame į nacionalinę mokslinę – praktinę konferenciją „STREAM UGDYMO SROVĖ“. Konferencijos rėmuose VDU Švietimo akademijos Profesinio tobulinimo institutas kartu su Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija rengia bendrojo ugdymo mokyklų mokinių kūrybinių darbų gamtos mokslų, technologinio, inžinerinio, kūrybinio skaitymo ir rašymo, meninio Daugiau…