2017 gegužės 12-13 dienomis vykusioje LFMA konferencijoje skaityti pranešimai (2017)

Tarpdiscipliniškumo poreikis ateities iššūkiams spręsti. Erika Župerkienė, Klaipėdos universiteto mokslo, tarptautinių ryšių ir plėtros prodekanė. Šiuolaikinės pramonės bei transporto vystymosi tendencijos skaitmeninė revoliucija. Prof. habil. dr. Sergėjus Lebedevas,  Kaipėdos universiteto jūrų inžinerijos katedros vedėjas Kitokio mokymo(si) paieškos. Romualda Baršauskienė, Klaipėdos Daugiau…