Kviečiame nebijančias iššūkių, iniciatyvias, inovatyvias ir kūrybiškai dirbančias mokyklas nuo 2018–2019 mokslo metų prisijungti prie integralaus gamtamokslinio ugdymo programą išbandančių mokyklų.

Programoje išskirtos integralios įvairius gamtos reiškinius siejančios temos, galimi kontekstai ir turinio apimtys, nurodomi ugdomi mokinių gebėjimai, pateikti galimų gamtamokslinių tyrimų ir užduočių pavyzdžiai. Kartu su programa parengtoje metodinėje medžiagoje pateikta mokymosi veiklų pavyzdžių. Rugpjūčio mėnesį bus paskelbti programą išbandančių mokytojų parengti ir išbandyti 5 klasėse ilgalaikio ir veiklų planavimo pavyzdžiai.

Išbandydami programą dėl ugdymo planavimo galėsite konsultuotis su jau metus pagal ją dirbančiais mokytojais, mokslininkų ir praktikų grupe, kursite veiklų planavimo pavyzdžių ir užduočių banką.

Numatoma į išbandymą įtraukti 60 mokyklų komandų. Komandą sudaro mokyklos gamtos mokslų mokytojai (biologijos, chemijos ir fizikos) ir administracijos atstovas, kuruojantis gamtos mokslus. Mokyklos atrenkamos vadovaujantis atrankos kriterijais.

Mokyklų atrankos kriterijai

Mokykla įsipareigoja išbandyti programą 4 metus bent vienoje klasėje, pradedant 2018–2019 mokslo metais nuo 5 klasės, ir sudaryti sąlygas komandoms dalyvauti mokymuose. Pateikiamas raštiškas laisvos formos direktoriaus sutikimas, patvirtintas steigėjo.

Yra sudaryta mokyklos komanda. Pateikiamas mokyklos direktoriaus patvirtintas sąrašas.

Komandos nariai įsipareigoja dalytis patirtimi ir mokymuisi skirta parengta medžiaga, leidžia stebėti pamokas ir kitas veiklas. Pateikiamas raštiškas laisvos formos komandos narių pasirašytas sutikimas.

Sąlygos mokinių gamtamokslinei tiriamajai veiklai užtikrinti.

Trumpas laisvos formos motyvacinis laiškas.

 

Kviečiame iki 2018 m. gegužės 7 d. pildyti mokyklų ketinimo dalyvauti atrankoje anketą.

Jūsų užpildytoje anketoje nurodytu asmens ryšiams elektroninio pašto adresu išsiųsime prisijungimą prie Google Diske esančio aplanko, į kurį iki gegužės 16 d. 9 val. galėsite sukelti atrankos kriterijuose nurodytų dokumentų kopijas.

Į išbandymą pakviestas mokyklas informuosime nurodytu asmens ryšiams elektroninio pašto adresu iki birželio 1 d. darbo pabaigos.

Birželio mėn. planuojamas įžanginis seminaras mokyklų komandoms ir savivaldybių specialistams ar steigėjo atstovams.


Jei turėtumėte klausimų, galite kreiptis į Oną Vaščenkienę elektroniniu paštu ona.vascenkiene@upc.smm.lt

Ona Vaščenkienė
Ugdymo turinio skyriaus metodininkė