Kviečiame į nacionalinę mokslinę – praktinę konferenciją „STREAM UGDYMO SROVĖ“.

Konferencijos rėmuose VDU Švietimo akademijos Profesinio tobulinimo institutas kartu su Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija rengia bendrojo ugdymo mokyklų mokinių kūrybinių darbų gamtos mokslų, technologinio, inžinerinio, kūrybinio skaitymo ir rašymo, meninio ir matematinio ugdymo (STREAM) „GYVIEJI DIRBTINIŲ SISTEMŲ PROTOTIPAI“.

Konkurso darbų Konferencijos rėmuose organizuojamo  nuostatus. pristatymas ir konferencija vyks 2020 m. balandžio 24 d., VDU Švietimo akademijoje, T. Ševčenkos g., 31, Vilnius.

Konkurso dalyviai: Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 5-6 ,7-8 ir 9-10 klasių mokiniai.

Konkurso tikslas:

skatinti domėjimąsi STREAM mokslais, patirti tyrinėjimo ir atradimo džiaugsmą, puoselėti kūrybišką požiūrį į gamtos ir tiksliuosius mokslus, jų taikymą gyvenime.

Konkurso dalyvio anketa (2 forma) skelbiama Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos internetinėje svetainėje http://basanaviciausprogimnazija.lt/ ir VDU ŠA tinklalapyje https://svietimas.vdu.lt/, https://technologinisugdymas.weebly.com/.

ir pildoma iki 2020 m. vasario 24 d. Konkurso dalyviams netaikomi jokie registracijos mokesčiai.

Nuoroda anketa pildymui: https://bit.ly/2O9hOI9 (antrasis puslapis, punktai 6-12), o į konferenciją https://bit.ly/2O9hOI9 (pirmasis puslapis, punktai 1-5).

Konkursui pateikiami darbai (stendinis pranešimas ir gaminys) pateikiami atvykus į Nacionalinę mokslinę – praktinę konferenciją „STREAM UGDYMO SROVĖ“ 2020 balandžio mėn. 24 d., o elektroninė stendinio pranešimo versija (pdf formatu) ir gaminio nuotrauka pateikiamos iki 2020 kovo 24 d. el. pašto adresu: ausra.rakauskiene@basanaviciausprogimnazija.lt

Papildomą informaciją teikia technologijų mokytoja metodininkė Aušra Jurgaitienė (el. paštas: ausra.jurgaitiene@basanaviciausprogimnazija.lt, tel. nr. 861600853), fizikos mokytoja Daina Aleksandravičiūtė (el. paštas: daina.aleksandraviciute@basanaviciausprogimnazija.lt, tel. nr. 864612280) ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Rakauskienė (el. paštas ausra.rakauskiene@basanaviciausprogimnazija.lt, tel.nr. 868486462)