Lietuvos fizikos mokytojų asociacija (LFMA), įgyvendindama projektą* „Fizikos mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimas: pagalba Abiturientui ir jo mokytojui“ tiesia pagalbos ranką abiturientams, besiruošiantiems valstybiniam fizikos egzaminui ir jų mokytojams.

Paskaitų įrašai:

* Pedagogų bendruomenės asociacijų Projektai finansuojami iš Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai numatytų asignavimų Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plano 2021 metams, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V-85 „Dėl Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plano 2021 metams patvirtinimo ir projekto darbo grupės Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plano 2021 metams veiklos įgyvendinti sudarymo“, priemonės „Organizuoti nuotolines konsultacijas abiturientams, skirtas pasirengti egzaminams ir konsultacijas abiturientus mokantiems mokytojams“ 1 veiksmui „Parengti teminius videoįrašus ir teikti atviras mokytojų dalykininkų ar dėstytojų konsultacijas abiturientams ir juos mokantiems mokytojams“ įgyvendinti.