PASKAITŲ ĮRAŠAI

1. Elektrostatika ir elektrodinamika
2. Tvermės dėsniai
3. Makrosistemų fizika
4. Modernioji fizika ir astronomija
5. Matematika fizikams
6. Fizikos didaktiniai sprendimai (mokytojams)

LABORATORINIAI DARBAI

1. Omo dėsnio uždarai grandinei tyrimas (I variantas)
aprašas     matavimo rezultatai     gairės mokytojui
2. Omo dėsnio uždarai grandinei tyrimas (II variantas)
aprašas
3. Lygiagrečiojo laidininkų jungimo tyrimas
.docx   .pdf
4. Stiklo lūžio rodiklio nustatymas
aprašas      matavimo rezultatai     gairės mokytojui
5. Horizontaliai mesto kūno judėjimo tyrimas
aprašas
6. Stabdymo kelio tyrimas
.docx      .pdf
7. Atomų branduolių virsmai: radioaktyviojo skilimo dėsnis
.docx   .pdf
8. Tiriamoji veikla: savitoji ledo lydymosi šiluma
.docx      vaizdo įrašas
9. Tiriamoji veikla: izoterminis procesas
.docx      vaizdo įrašas
10. Tiriamoji veikla: izobarinis procesas
.docx      vaizdo įrašas

 

SEMINARŲ MEDŽIAGA

1 Astronomija mokykloje (J. Tamulienė)
2 Fizikos pamokos planavimas ir organizavimas ugdant kompetencijas (R. Skorulskienė)
3 Pamokos planavimas ir organizavimas ugdant kompetencijas (O. Vaščenkienė)

 

METODINIS LEIDINYS

https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/atsisiusti/19502/e65eb095-d602-467c-971c- e1c787bb389c

Fizikos mokytojams skirtoje leidinio dalyje:

• aptariamas tyrinėjimu grindžiamas mokymasis ir jo etapai, eksperimentinės veiklos 5E modelis
ir gamtamokslinis tyrinėjimas atnaujintoje Fizikos bendrojoje programoje;
• pateikiami virtualių tiriamųjų darbų pritaikymo skirtingo pasiekimų lygio mokiniams pavyzdžiai
ir programoje aprašytų gamtamokslinio tyrinėjimo srities pasiekimų požymių pritaikymas
konkrečiai tiriamajai veiklai;
• aptariamas probleminis mokymas ir pateikiamas tiriamosios veiklos, kurios įgyvendinimą
rasite filmuotoje medžiagoje, planavimo pavyzdys;
• pateikiami veiklų planavimo pavyzdžiais iliustruoti siūlymai 30-iai procentų laisvai pasirenkamo
mokymosi turinio.

KITA MEDŽIAGA

Atominės elektrinės simuliatorius:
https://atominisvisaginas.lt/3d/index.html

Medžiaga pamokoms:
http://edukacija.atominisvisaginas.lt/tyrinejimais-gristas-ugdymas/uzduotys/