PROJEKTAS

Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimas Lietuvos abiturientams 2020-2021 m.

Šiame puslapyje metodinės medžiagos, kuri padės pasiruošti fizikos VBE, ras ir mokinys, ir mokytojas. Metodinę medžiagą sudaro paskaitų įrašai, struktūrinių užduočių analizės įrašai, laboratoriniai ir tiriamieji darbai, testų programėlė.

PASKAITŲ ĮRAŠAI

1. Elektrostatika ir elektrodinamika
2. Tvermės dėsniai
3. Makrosistemų fizika
4. Modernioji fizika ir astronomija
5. Matematika fizikams
6. Fizikos didaktiniai sprendimai (mokytojams)

LABORATORINIAI DARBAI

1. Omo dėsnio uždarai grandinei tyrimas (I variantas)

aprašas     matavimo rezultatai     gairės mokytojui

2. Omo dėsnio uždarai grandinei tyrimas (II variantas)

aprašas

3. Stiklo lūžio rodiklio nustatymas

aprašas      matavimo rezultatai     gairės mokytojui

4. Horizontaliai mesto kūno judėjimo tyrimas

aprašas

5. Magnetizmas namų sąlygomis
6. Kondensatoriaus parametrų tyrimas

interaktyvus eksperimentas