Tarpdiscipliniškumo poreikis ateities iššūkiams spręsti.

Erika Župerkienė, Klaipėdos universiteto mokslo, tarptautinių ryšių ir plėtros prodekanė.


Šiuolaikinės pramonės bei transporto vystymosi tendencijos skaitmeninė revoliucija.

Prof. habil. dr. Sergėjus Lebedevas,  Kaipėdos universiteto jūrų inžinerijos katedros vedėjas


Kitokio mokymo(si) paieškos.

Romualda Baršauskienė, Klaipėdos „Vyturio“ pagrindinė mokykla, Klaipėdos miesto fizikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė


Kaip iš Mokytojo nevirsti paslaugų teikėju?

Astra Korsakienė, Biržų Saulės gimnazija


Mokytojo vaidmuo mokinių kūrybinėje veikloje.

Jūratė Blažienė, Kauno Jono Jablonskio gimnazija


STEAM lietuviškai.

Rigonda Skorulskienė, Kauno Jėzuitų gimnazija


Gimnazistų kūrybiniai tiriamieji darbai.

Roma Stonkuvienė, Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija


Ir niekada man … nebus per daug.

Algutė Kaubrienė, Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija, Albinas Ivanauskas, Kauno VDU „Rasos“gimnazija


Fizika ir kalba.

Algirda Surblienė, Kauno Aušros gimnazija.


Inovatyvus fizikos žinių kartojimas ir įsivertinimas pamokoje.

Ramutė Grinkevičiūtė, Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija


CERN-2016.

Danguolė Miliauskienė, Vilniaus Žemynos gimnazija, Rima Baltrušaitienė, Kauno Kazio Griniaus progimnazija


Kitokios fizikos ir astronomijos dalyko mokymosi motyvacijos didinimo galimybės.

Vlada Dovydėnienė, Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija


Teminis mokymas.

Virginija Birenienė, Klaipėdos Simono Dacho progimnazija


Tradicinės fizikos pamokos netradicinėse erdvėse.

Ramutė Savickienė, Klaipėdos ,,Aukuro“ gimnazija


Laboratorinis maitinimo šaltinis 0-15V 0-5A

Antanas Rukšėnas, Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija


Radijui 90, televizijai 60 Lietuvoje.

Audronė Armonienė, Garliavos J.Lukšos gimnazija; Vanda Svirskienė, Kauno T. Ivanausko progimnazija


Patirtis – tai amžina gyvenimo mokykla. – J. V. Gėtė.

Virginija Gineikė, Saulius Žukauskas, Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija