Fizikos svarba ateities inžinieriams prof. dr. Antanas Maziliauskas, VDU Žemės ūkio universiteto kancleris

Fizikos VBE rezultatai (2018) Saulė Vingelienė, NEC direktorė

Ugdymo turinio kaita. Kaip tai palies fiziką? Rigonda Skorulskienė, Kauno jėzuitų gimnazija

Mokinių įtraukimas į vertinimo ir įsivertinimo veiklas ugdant gamtamokslinio komunikavimo kompetencijas Valentina Rakužienė, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija

Patyriminio ugdymo veikla „Žvilgsnis į gamtą ir aplinką“ Roma Stonkuvienė, Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija

Mokinių eksperimentinio kūrybingumo skatinimas Jūratė Blažienė, Kauno Jono Jablonskio gimnazija

Universitetinės fizikos dėstymas Kauno technologijos universitete prof. dr. Giedrius Laukaitis, Fizikos katedros vedėjas, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, KTU

LFMA kronika Liucija Mončienė, Palangos senoji gimnazija

Kaip fizikos pamoką padaryti įdomesne? Virginija Vaičiukynienė, Kauno „Aušros“ gimnazija

Mokymasis kitaip. Edukacinės išvykos į Černobylį ir Varšuvą medžiagos panaudojimas fizikos ir žmogaus saugos pamokose Marytė Bagdonienė, Anykščių rajono Debeikių pagrindinė mokykla

Saulės energetika ant mokinio stalo Antanas Rukšėnas, Prienų rajono Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija

Fizikos mokytis įdomu Laimutė Leonavičienė, Kauno Simono Daukanto progimnazija; Salomėja Kukauskienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija

Sena, gera, pamiršta … prisiminta. (Fizika 9) Aida Griškienė, Vilniaus Žirmūnų gimnazija

Klasikinio ugdymo elementų integravimas fizikoje Algutė Nijolė Kaubrienė, Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija

Integralusis ugdymas orientuotas į gamtos mokslus ir matematiką Laimutė Pupelienė, Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija

Interaktyvūs vaizdo įrašai fizikos pamokoms Diana Žeruolienė, Ukmergės rajono Taujėnų gimnazija

Įgūdžių lavinimo ir praktinių užduočių sąryšis Ramutė Grinkevičiutė, Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija

Patyriminio ugdymo diena gimnazijoje Ramutė Savickienė, Klaipėdos ,,Aukuro“ gimnazija

Fizikos pamoka kitoje aplinkoje Audronė Armonienė, Garliavos Juozo Lukšos gimnazija