Kvietimas iki 2019 m. sausio 14 d. teikti siūlymus Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projekto tobulinimui.

Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projekto svarstymas Svetainėje www.mokykla2030.lt pateiktas kvietimas iki 2019 m. sausio 14 d. teikti siūlymus Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projekto tobulinimui. Bendrųjų programų atnaujinimo gairėmis bus vadovaujamasi atnaujinant Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Siūlymų laukiama iš mokytojų, mokytojų asociacijų, mokyklų Daugiau…