2019 m. gegužės 29 d. vyks viešoji konsultacija dėl integralaus gamtamokslinio ugdymo 5–8 klasėse.

Numatoma pristatyti „Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms“ bendrojo ugdymo kaitos kontekste, aptarti programos išbandymą mokyklose ir diskutuoti gamtamokslinio ugdymo klausimais.

Į viešąją konsultaciją kviečiame gamtos mokslų mokytojus, mokyklų vadovus, mokinių tėvus, aukštųjų mokyklų atstovus ir visus, kam rūpi mokinių gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokyklose.

Viešoji konsultacija vyks viešbutyje „Panorama“ (Sodų g. 14, Vilnius).

Renginio pradžia – 10 val., registracija nuo – 9 val. Preliminari renginio programa.

Registruotis į viešąją konsultaciją galite čia

Viešoji konsultacija organizuojama vykdant Ugdymo plėtotės centro projektą Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001 „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“.

Ona Vaščenkienė,
projekto metodininkė